Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Πείραμα Επίδειξης Ηλεκτρικού Πεδίου

Παρουσιάζονται η αρχική και η τελική εικόνα από πείραμα επίδειξης Ηλεκτρικού Πεδίου, καθώς και video στο οποίο εμφανίζεται όλη η διαδικασία. Παρουσιάζεται μόνο η επίδειξη ακτινωτού Η.Π. με το δακτύλιο να βρίσκεται σε αντίθετο δυναμικό από το αυτό του στελέχους που βρίσκεται στο κέντρο. Η υψηλή διαφορά δυναμικού εξασφαλίζεται με μηχανή Wimshurst.

Αρχική Εικόνα:

Τελική Εικόνα:


και το video:

Δεν υπάρχουν σχόλια: