Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Τα πειράματα τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι που διδάσκουν ΒΙΟΛΟΓΙΑ στα Γενικά Λύκεια, είναι τα παρακάτω:

Βιολογία Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας:

  1. Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση.
  2. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτών κυττάρων και χλωροπλαστών.
  3. Μετουσίωση των πρωτεϊνών και Δράση των ενζύμων.

Βιολογία Β' Λυκείου Επιλογής:

  1. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος.
  2. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως.

Βιολογία Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας:

  1. Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα.

Βιολογία Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης:

  1. Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου. (Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος.)
  2. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα).

Εκτός από τις παραπάνω εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε, οι συνάδελφοι μπορούν να διδάξουν Βιολογία κάνοντας όσες άλλες ασκήσεις θελήσουν.
Τα εργαστήρια και οι συνάδελφοι του ΕΚΦΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, βρίσκονται πάντα στη διάθεση των συναδέλφων που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) στα σχολεία του νομού. Μπορούν να έρχονται στους χώρους του ΕΚΦΕ οποιαδήποτε ημέρα θέλουν, εκτός από τις προγραμματισμένες γι' αυτούς ημέρες εργαστηρίων, για να συνεργαζόμαστε ώστε να πραγματοποιούν τα πειράματα που θέλουν όσο το δυνατό καλύτερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: