Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Εργαστηριακή προσέγγιση της Χημείας Α΄ Λυκείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Εργαστηριακή προσέγγιση της Χημείας Α΄ Λυκείου, που οργάνωσε το ΕΚΦΕ Ημαθίας για τους Καθηγητές ΠΕ04, οι οποίοι προσεγγίζουν το αντικείμενο της Χημείας με τους μαθητές τους στην Α΄ τάξη των Λυκείων του νομού.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο Τρίτη 15, Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011, αντίστοιχα για τους Καθηγητές των Λυκείων των περιοχών Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας, στους χώρους του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Μετά τις εισαγωγικές εισηγήσεις των συνεργατών Χημικών του ΕΚΦΕ Ημαθίας κ.κ. Θεοδοσίας Δημητριάδου και Κατερίνας Ραφτοπούλου, οι Καθηγητές εργάστηκαν με την εφαρμογή Φύλλων Εργασίας, που διαμόρφωσαν οι δυο εισηγήτριες, στα πειράματα που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές στις Σχολικές Μονάδες. Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν υποχρεωτικά πειράματα για τη Χημεία της Α΄ τάξης του Λυκείου.

Το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση-αξιολόγηση.

Την επόμενη εβδομάδα το ΕΚΦΕ Ημαθίας οργανώνει σεμινάριο για τη προσέγγιση της Βιολογίας στην Α΄ Γυμνασίου και στη Β΄ Λυκείου, με σειρά πειραμάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα και για τους μαθητές.

Επιστημονική Ημερίδα στο ΕΚΦΕ Ημαθίας με θέμα: "Διδακτικές προσεγγίσεις εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες: Πειραματικά και μέσω Λογισμικών"

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011, μεσημέρι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ημερίδας για τις Φυσικές Επιστήμες, που οργανώθηκαν στα Εργαστήρια του ΕΚΦΕ, από την Σχολική Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών στο νομό Ημαθίας και το ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Το κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν: «Διδακτικές προσεγγίσεις εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες: Πειραματικά και μέσω Λογισμικών», αφορούσε καθηγητές Φυσικών Επιστημών των λυκείων (προαιρετικά και του γυμνασίου) του νομού Ημαθίας και εξελίχθηκε σε τρεις ημέρες. Την Τρίτη, για την περιοχή του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (περιοχή Αλεξάνδρειας), την Τετάρτη, για την περιοχή της Διεύθυνσης ΔΕ (περιοχή Βέροιας) και την Πέμπτη, για την περιοχή του 2ου Γραφείου ΔΕ (περιοχή Νάουσας).

Στο πλαίσιο της Ημερίδας αναπτύχθηκαν τέσσερεις εισηγήσεις-διδακτικές προτάσεις-για τις περιοχές των γνωστικών αντικειμένων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Η κ. Ισμήνη Ιωαννίδου, Φυσικός, Φυσικός, Σχολική Σύμβουλος των ΦΕ του νομού Ημαθίας, παρουσίασε τη διδακτική πρόταση: «Προσέγγιση του τρίτου νόμου του Newton με τη χρήση λογισμικού». Στο πλαίσιο της εισήγησης αναδείχθηκε ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της προσέγγισης περιοχών των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση λογισμικού. Επίσης παρουσιάστηκε με λεπτομέρειες ένα από τα λογισμικά που βοηθούν στη διδασκαλία του 3ου νόμου του Newton, καθώς και το Φύλλο Εργασίας, με τη χρήση του οποίου επιχειρείται η προσέγγιση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Ζώκος, Δάσκαλος Φυσικής, Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ημαθίας, παρουσίασε τη διδακτική πρόταση: «Προσέγγιση του Φυσικού Μεγέθους ‘Επιτάχυνση’ στο Εργαστήριο Φυσικής, με Ερευνητικές Δραστηριότητες». Η εισήγηση περιλάμβανε εργασία με σειρά πειραμάτων και σχετικού Φύλλου Εργασίας με τη βοήθεια του οποίου ο μαθητής του λυκείου μπορεί να επινοήσει το Φυσικό Μέγεθος «Επιτάχυνση», αναπτύσσοντας την Γνωστική του Ικανότητα και αναθεωρώντας τις προηγούμενες (συνήθως λανθασμένες) απόψεις για την έννοια.

Η κ. Ελισσάβετ Κορδονίδου, Χημικός, Υποδιευθύντρια του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας και η κ. Κατερίνα Ραφτοπούλου, Χημικός, Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ημαθίας, παρουσίασαν τη διδακτική πρόταση: «Πειράματα σε μικροκλίμακα». Η εισήγηση αποτελείτο από δυο μέρη: Στο πρώτο παρουσιάστηκε η λογική των πειραμάτων Χημείας σε μικροκλίμακα, σύμφωνα με την οποία πειράματα στο γνωστικό αυτό αντικείμενο μπορούν να γίνουν με ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, χωρίς κινδύνους. Στο δεύτερο διεξήχθησαν μια σειρά από πειράματα οξειδοαναγωγής και σχετικής δραστηριότητας αλογόνων.

Η κ. Αλεξάνδρα Τριγγώνη, Βιολόγος, παρουσίασε τη διδακτική πρόταση: «Πειραματική προσέγγιση του Ευτροφισμού». Με την εισήγηση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν εικόνες του φαινομένου από τους ποταμούς Λουδία και της Τάφρου 66, αναπτύχθηκε η έννοια του ευτροφισμού και τα αίτια που τον προκαλούν. Παρουσιάστηκαν, ακόμη, μια σειρά από πειράματα για μετρήσεις αμμωνιακών, νιτρικών, νιτρωδών και φωσφορικών αλάτων με τα οποία γίνεται ο έλεγχος της προβληματικότητας των νερών των ποταμών, καθώς και μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο νομό Ημαθίας σχετικά με τον ευτροφισμό.

Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην Επιμορφωτική Ημερίδα έλαβαν φάκελο με όλες τις εισηγήσεις σε ηλεκτρονική μορφή, τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή, καθώς επίσης και βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η κίνηση του ΕΚΦΕ Ημαθίας, οι εισηγήσεις, τα φύλλα εργαστηρίου, φωτογραφίες, καθώς και videos από τις δραστηριότητες που οργανώνονται εμφανίζονται στο Ιστολόγιο του ΕΚΦΕ Ημαθίας: ekfeimathias.blogspot.com

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Ολοκληρώθηκε η νέα σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων του ΕΚΦΕ Ημαθίας

Ολοκληρώθηκε η νέα σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων που οργανώθηκαν από το ΕΚΦΕ Ημαθίας στις εγκαταστάσεις του. Η νέα σειρά Σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε 15, 16 και 17 Φεβρουαρίου 2011, για τους Καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στη Γ΄ Γυμνασίου, στις Σχολικές Μονάδες των περιοχών του 1ου Γραφείου, της Διεύθυνσης και του 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή αντίστοιχα των γεωγραφικών περιοχών Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας.

Το βασικό θέμα της νέας σειράς Σεμιναρίων είχε τίτλο: «Πως κατασκευάζεται ένα Φύλλο Εργασίας για να προσεγγίσει ο Μαθητής ένα Φυσικό Νόμο στο Εργαστήριο Φυσικής», η εφαρμογή έγινε στον νόμο του Ohm και εισηγητής ήταν ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ημαθίας Κωνσταντίνος Α. Ζώκος, Δάσκαλος Φυσικής. Οι Καθηγητές κατά τη διάρκεια των Σεμιναρίων πραγματοποίησαν σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν στόχο να βελτιώσουν τις Ικανότητές τους, ώστε να καθοδηγήσουν τους Μαθητές τους να οικοδομήσουν τις δικές τους Γνωσιακές Ικανότητες και να τους βοηθήσουν να αλλάξουν τις Προϋπάρχουσες (συνήθως λανθασμένες) Αντιλήψεις τους.

Η οικοδόμηση των Γνωσιακών Ικανοτήτων των Μαθητών και η αλλαγή των Αντιλήψεων που Προϋπάρχουν σε αυτούς, από εξωσχολικές-κοινωνικές, οικογενειακές και παραεκπαιδευτικές-πηγές πληροφόρησης, είναι συνθήκη εκ των ων ουκ άνευ για την αλλαγή της προβληματικής κατάστασης που καταγράφεται για τους αποφοίτους του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τον Επιστήμονα Δάσκαλο Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημεία, Βιολογίας ή Γεωλογίας). Με την ορθή χρησιμοποίησή του, ο Δάσκαλος, θα οδηγήσει τους μαθητές να πραγματοποιήσουν εκείνες τις Γνωσιακές Τομές που θα μετασχηματίσουν τις Γνωσιακή τους Κατάσταση και φυσικά θα αλλάξει την κατάσταση η οποία καταγράφεται από τις Έρευνες.

Το ΕΚΦΕ Ημαθίας, λυπάται πολύ που οι καθηγητές τριών Σχολικών Μονάδων του νομού (2ο και 3ο Γυμνάσια Νάουσας και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βέροιας) δεν παρακολούθησαν ούτε αυτή τη σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, παρόλο που το ωράριο διδασκαλίας τους έπρεπε να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε τίποτε να μην εμποδίζει τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια που οργανώνονται. Ελπίζεται πως στα προσεχή σεμινάρια που προγραμματίζει το ΕΚΦΕ Ημαθίας και στοχεύουν στη διαρκή ενημέρωση των Δασκάλων Φυσικών Επιστημών για τις σύγχρονες προσεγγίσεις των αντικειμένων τους, οι καθηγητές αυτοί θα μπορέσουν να προσέλθουν.

Η επόμενη δραστηριότητα του ΕΚΦΕ Ημαθίας είναι η συν-διοργάνωση με τη Σύμβουλο των Φυσικών Επιστημών του Νομού, κ. Ισμήνη Ιωαννίδου, Ημερίδας για τους Καθηγητές των Γυμνασίων και των Λυκείων του νομού Ημαθίας. Για την Ημερίδα αυτή θα υπάρξει σχετικό Δελτίο Τύπου την επόμενη εβδομάδα.

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες της Ημαθίας

Την εβδομάδα που "τρέχει" ο Υπεύθυνος και οι Συνεργάτες του ΕΚΦΕ Ημαθίας, επισκέπτονται Σχολικές Μονάδες του νομού Ημαθίας στις περιοχές της Διεύθυνσης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Ημαθίας, του 1ου Γραφείου ΔΕ και του 2ου Γραφείου ΔΕ. Οι γεωγραφικές περιοχές είναι αυτές της Βέροιας, της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας, αντίστοιχα.

Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι να γίνει δειγματοληπτικά στην αρχή καταγραφή αφενός των πραγματικών καταστάσεων των Εργαστηρίων Φυσικής των Σχολικών Μονάδων, αφετέρου δε τις απόψεις των Διευθύνσεων των Μονάδων, καθώς και των Καθηγητών που διδάσκουν σε αυτές Φυσικές Επιστήμες για τη λειτουργία των Εργαστηρίων στο πλαίσιο της μαθησιακής ωρίμανσης των Μαθητών.

Τα αποτελέσματα των επισκέψεων θα χρησιμοποιηθούν για να συνταχθεί σχετική έκθεση η οποία θα υποβληθεί αρμοδίως και φυσικά θα αναρτηθεί ταυτόχρονα και στο blog του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Ταξιδέψτε μέχρι την άκρη του Σύμπαντος με τη συνδρομή του tvxs.gr, αξίζει τον κόπο

Παρόλο που το ταξίδι είναι αρκετά μεγάλο, 1 ώρα και 34 λεπτά περίπου, αξίζει τον κόπο και για αυτό το ΕΚΦΕ Ημαθίας σας το προσφέρει.
Χαρείτε το με τους μαθητές σας, σταματήστε όσες φορές θέλετε, όπου θέλετε και συζητήστε. Η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Γεωλογία, όλες οι Φυσικές Επιστήμες είναι παρούσες.

Χρησιμοποιείστε το video και επιδράστε στις γνωστικές δομές των μαθητών, αλλάξτε τις λανθασμένες προϋπάρχουσες σε αυτούς γνώσεις, ενισχύστε τις ικανότητές τους.

Μην τους αφήνετε παθητικούς θεατές των θαυμάτων, γιατί τότε θα τα νομίζουν θαύματα. Συζητήστε μαζί τους, φέρτε τους σε επαφή με την Επιστημονική Μέθοδο και αφήστε το μέλλον να το διαμορφώσουν Γνωστικοί Άνθρωποι. Η χαρά μας θα είναι ότι θα έχουμε συμβάλλει Εμείς οι Δάσκαλοι σε αυτό.

Από το tvxs.gr στους καθηγητές Φυσικών Επιστημών μέσω του ΕΚΦΕ Ημαθίας

Χαρείτε το ταξίδι σε δορυφόρους του Κρόνου.

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Μικρή ανάπαυλα με μουσική και πολύ Φυσική πριν από τα επόμενα βήματα

Φωτογραφίες από τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια της Βιολογίας στο ΕΚΦΕ Ημαθίας

Απομόνωση DNA.

Μια Ομάδα Εργασίας χαίρεται για την επιτυχία του Πειράματος.

Καθηγητές εργάζονται στο Εργαστήριο Βιολογίας του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Καθηγητές εργάζονται στο Εργαστήριο Χημείας του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Δελτίο τύπου του ΕΚΦΕ Ημαθίας για τα Σεμινάρια Χημείας και Βιολογίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δυο ακόμη σειρών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων που οργάνωσε το ΕΚΦΕ Ημαθίας για τους Καθηγητές ΠΕ04, που προσεγγίζουν με τους μαθητές τους τα γνωστικά αντικείμενα Χημείας και Βιολογίας στις σχολικές μονάδες του νομού Ημαθίας.

Συγκεκριμένα:
Οι εργασίες του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο Τρίτη 25, Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιανουαρίου για τους Καθηγητές Χημείας των Γυμνασίων των περιοχών Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας αντίστοιχα, στους Εργαστηριακούς χώρους του ΕΚΦΕ Ημαθίας.
Το Σεμινάριο οργανώθηκε σε δυο μέρη:
Στο πρώτο μέρος η Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ημαθίας, κ. Κατερίνα Ραφτοπούλου, Χημικός, εισηγήθηκε το θέμα «Η Ασφάλεια των Μαθητών και των Καθηγητών στο Εργαστήριο Χημείας».
Στο δεύτερο μέρος οι Καθηγητές χωρισμένοι σε Ομάδες Εργασίας, εργάστηκαν με την εφαρμογή Φύλλων Εργασίας, στα πειράματα που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές στις Σχολικές Μονάδες. Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν υποχρεωτικά πειράματα για τη Χημεία της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

Ενώ οι εργασίες του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου της Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο Τρίτη 1, Τετάρτη 2 και Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου για τους Καθηγητές Βιολογίας των Γυμνασίων και Λυκείων των περιοχών Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας αντίστοιχα, επίσης στους Εργαστηριακούς χώρους του ΕΚΦΕ Ημαθίας.
Το Σεμινάριο, όπως και το προηγούμενο, οργανώθηκε και αυτό σε δυο μέρη:
Στο πρώτο μέρος η Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ημαθίας, κ. Καλλιόπη Μάντζιου, Βιολόγος, εισηγήθηκε το θέμα «Η αναγκαιότητα Εργαστηρίου Βιολογίας και ο ρόλος του στη μαθησιακή πορεία των Μαθητών».
Στο δεύτερο μέρος οι Καθηγητές χωρισμένοι σε Ομάδες Εργασίας, εργάστηκαν με την εφαρμογή Φύλλων Εργασίας, στα πειράματα που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές στις Σχολικές Μονάδες. Σε ένα από αυτά απομονώθηκε DNA, ενώ σε ένα άλλο μελετήθηκαν αποικίες μικροβίων που καλλιεργήθηκαν από τους Καθηγητές.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται απεικονίζουν μια από τις ομάδες εργασίες που απομόνωσαν το DNA, το απομονωμένο DNA, καθώς και μια γενική εικόνα από τις εργασίες των Καθηγητών στο Εργαστήριο Βιολογίας.

Τα Σεμινάρια άνοιξε ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Α. Ζώκος, Δάσκαλος Φυσικής, με σύντομες εισηγήσεις σχετικά με το ρόλο του ΕΚΦΕ Ημαθίας και την σημασία της διαρκούς αλληλεπίδρασης των Καθηγητών που διδάσκουν τις Φυσικές Επιστήμες με τη νέα γνώση, για τη διαρκή βελτίωση του έργου τους και ολοκληρώθηκαν με συζήτηση-αξιολόγηση.

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

Οι συνάδελφοι από την περιοχή Βέροιας συμμετέχουν στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΕΚΦΕ με θέμα: Εργαστήρια Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου, Γ΄ Λυκείου

Καθηγητές από τα σχολεία της περιοχής της Βέροιας, οι οποίοι διδάσκουν Βιολογία στη Γ΄ Γυμνασίου και στη Γ΄ Λυκείου, παρεβρέθηκαν στους εργαστηριακούς χώρους του ΕΚΦΕ Ημαθίας, συμμετέχοντας στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο το οποίο οργάνωσε το ΕΚΦΕ Ημαθίας, σήμερα Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011.

Το Σεμινάριο άρχισε με την εισαγωγική εισήγηση της συνεργάτιδας του ΕΚΦΕ Ημαθίας κ. Καλλιόπης Μάντζιου, Βιολόγου, με θέμα: "Η Αναγκαιότητα και ο Ρόλος της Εργαστηριακής Προσέγγισης της Βιολογίας στο Σχολείο". Η εισήγηση θα ανέβει στο blog τις προσεχείς ημέρες.

Μετά οι Καθηγητές χωρίστηκαν σε Ομάδες Εργασίας και πραγματοποίησαν σειρά προγραμματισμένων πειραμάτων για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (δείτε το αποτέλεσμα στη φωτογραφία) και την καλλιέργεια μικροοργανισμών.

Μετά την εισαγωγική εισήγηση του Υπευθύνου του ΕΚΦΕ Ημαθίας, Κωνσταντίνου Α. Ζώκου, ακολούθησε η βασική εισήγηση της συνεργάτιδας του ΕΚΦΕ Ημαθίας κ. Καλλιόπης Μάντζιου, Βιολόγου, με θέμα: "Η Αναγκαιότητα και ο Ρόλος της Εργαστηριακής Προσέγγισης της Βιολογίας στο Σχολείο". Η εισήγηση θα ανέβει στο blog τις προσεχείς ημέρες.

Μετά τις εισηγήσεις οι Καθηγητές χωρίστηκαν σε Ομάδες Εργασίας και πραγματοποίησαν σειρά προγραμματισμένων πειραμάτων για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων και την καλλιέργεια μικροοργανισμών.

Η διεξαγωγή των πειραμάτων έγινε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων Φύλλων Εργασίας, τα οποία οδηγούν τον διαχειριστή τους να προχωράει βήμα-βήμα στη γνώση των περιοχών της Βιολογίας, η οποία επιχειρείται να κατακτηθεί με τη χρήση τους.

Μετά το τέλος των πειραμάτων στους Καθηγητές που συμμετείχαν δόθηκαν άλλα δυο Φύλλα Εργασίας που αφορούσαν σε πειράματα για την Κυτταρογενετική Ανάλυση του Καρυότυπου και την Επέμβαση της Τύχης στη Δημιουργία Γαμετών. Τα Φύλλα Εργασίας θα βοηθήσουν του Καθηγητές στην Εργασία τους στο Εργαστήριο της Σχολικής Μονάδας που λειτουργούν, ώστε να γίνει πιο αποδοτική η προασφορά τους στο Μαθητή και στο κοινωνικό σύνολο.

Η διεξαγωγή των πειραμάτων έγινε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων Φύλλων Εργασίας, τα οποία οδηγούν τον διαχειριστή τους να προχωράει βήμα-βήμα στη γνώση των περιοχών της Βιολογίας, η οποία επιχειρείται να κατακτηθεί με τη χρήση τους.

Μετά το τέλος των πειραμάτων στους Καθηγητές που συμμετείχαν δόθηκαν άλλα δυο Φύλλα Εργασίας που αφορούσαν σε πειράματα για την Κυτταρογενετική Ανάλυση του Καρυότυπου και την Επέμβαση της Τύχης στη Δημιουργία Γαμετών. Τα Φύλλα Εργασίας θα βοηθήσουν του Καθηγητές στην Εργασία τους στο Εργαστήριο της Σχολικής Μονάδας που λειτουργούν, ώστε να γίνει πιο αποδοτική η προασφορά τους στο Μαθητή και στο κοινωνικό σύνολο.

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Οι συνάδελφοι από την περιοχή Αλεξάνδρειας συμμετέχουν στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΕΚΦΕ με θέμα: Εργαστήρια Βιολογίας Γ΄ Γυμνασίου, Γ΄ Λυκείου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους Καθηγητές ΠΕ04, με θέμα "Ο ρόλος της Εργαστηριακής Προσέγγισης της Βιολογίας στη Γ΄ Γυμνασίου και στη Γ΄ Λυκείου". Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ Ημαθίας σήμερα Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011 και συμμετείχαν οι Καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στις τάξεις που προαναφέρθηκαν στις σχολικές μονάδες της περιοχής του 1ου Γραφείου ΔΕ Ημαθίας, δηλαδή της περιοχής Αλεξάνδρειας.


Μετά την εισαγωγική εισήγηση του Υπευθύνου του ΕΚΦΕ Ημαθίας, Κωνσταντίνου Α. Ζώκου, ακολούθησε η βασική εισήγηση της συνεργάτιδας του ΕΚΦΕ Ημαθίας κ. Καλλιόπης Μάντζιου, Βιολόγου, με θέμα: "Η Αναγκαιότητα και ο Ρόλος της Εργαστηριακής Προσέγγισης της Βιολογίας στο Σχολείο". Η εισήγηση θα ανέβει στο blog τις προσεχείς ημέρες.

Μετά τις εισηγήσεις οι Καθηγητές χωρίστηκαν σε Ομάδες Εργασίας και πραγματοποίησαν σειρά προγραμματισμένων πειραμάτων για την απομόνωση νουκλεϊκών οξέων και την καλλιέργεια μικροοργανισμών.

Η διεξαγωγή των πειραμάτων έγινε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων Φύλλων Εργασίας, τα οποία οδηγούν τον διαχειριστή τους να προχωράει βήμα-βήμα στη γνώση των περιοχών της Βιολογίας, η οποία επιχειρείται να κατακτηθεί με τη χρήση τους.

Μετά το τέλος των πειραμάτων στους Καθηγητές που συμμετείχαν δόθηκαν άλλα δυο Φύλλα Εργασίας που αφορούσαν σε πειράματα για την Κυτταρογενετική Ανάλυση του Καρυότυπου και την Επέμβαση της Τύχης στη Δημιουργία Γαμετών. Τα Φύλλα Εργασίας θα βοηθήσουν του Καθηγητές στην Εργασία τους στο Εργαστήριο της Σχολικής Μονάδας που λειτουργούν, ώστε να γίνει πιο αποδοτική η προασφορά τους στο Μαθητή και στο κοινωνικό σύνολο.

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Παρουσία του Υπευθύνου του ΕΚΦΕ Ημαθίας σε Συνέδριο της ΕΕΦ

Σε Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών που έγινε το τριήμερο 28-30 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Negreponte της Ερέτριας, ο υπέυθυνος του ΕΚΦΕ Ημαθίας, Κωνσταντίνος Α. Ζώκος, παρουσίασε την Εργασία του με θέμα: "PhyLIA, μια σύγχρονη μέδοδος προσέγγισης της Φυσικής που εφαρμόστηκε στα θερινά σχολεία της ΕΕΦ".

Η Εργασία αφορά σε μια σύγχρονη μέθοδο που επινοήθηκε και οικοδομήθηκε στη διάρκεια χρόνων για την προσέγγιση της Φυσικής, στο Εργαστήριο Φυσικής, με τέτοιο τρόπο ώστε να στοχεύει στην ολοκλήρωση των ικανοτήτων και στο χτίσιμο των γνωστικών δομών των μαθητών στο Ελληνικό Σχολείο. Σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα κατάσταση, που έχει επιβληθεί από πολιτικούς και πανεπιστήμια, η οποία προκρίνει την ολοκλήρωση της "ύλης" από τους καθηγητές με τη χρήση των μαθητών ως παθητικά υποκείμενα μάθησης.

Η εισήγηση στην οποία παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες λογικές που προωθεί, έγινε αφορμή για συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, αλλά και μετά κατά τη διάρκεια του φαγητού, στις οποίες εκφράστηκε το ενδιαφέρον πολλών μάχημων καθηγητών οι οποίοι αγωνιούν για την προβληματική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο Ελληνικό Σχολείο.

Η μέθοδος θα παρουσιαστεί στα κύρια σημεία της στο blog καθώς εφαρμόζεται πλέον και στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΦΕ Ημαθίας και καθώς επίσης πιχειρείατι να διευρυνθεί και στις περιοχές της Χημεία και της Βιολογίας.

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Εργαστηριακή προσέγγιση της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Εργαστηριακή προσέγγιση της Χημείας Γ΄ Γυμνασίου, που οργάνωσε το ΕΚΦΕ Ημαθίας για τους Καθηγητές ΠΕ04, οι οποίοι προσεγγίζουν το αντικείμενο της Χημείας με τους μαθητές τους στη Γ΄ τάξη των Γυμνασίων του νομού.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο Τρίτη 25, Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιανουαρίου για τους Καθηγητές των Γυμνασίων των περιοχών Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας αντίστοιχα, στους χώρους του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Το Σεμινάριο οργανώθηκε σε δυο μέρη:

Στο πρώτο μέρος η Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ημαθίας, κ. Κατερίνα Ραφτοπούλου, Χημικός, εισηγήθηκε το θέμα «Η Ασφάλεια των Μαθητών και των Καθηγητών στο Εργαστήριο Χημείας».

Στο δεύτερο μέρος οι Καθηγητές χωρισμένοι σε Ομάδες Εργασίας, εργάστηκαν με την εφαρμογή Φύλλων Εργασίας, στα πειράματα που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές στις Σχολικές Μονάδες. Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν υποχρεωτικά πειράματα για τη Χημεία της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.

Το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση-αξιολόγηση.

Δυστυχώς ορισμένοι Καθηγητές από Σχολικές Μονάδες των περιοχών Αλεξάνδρειας και Νάουσας δεν προσήλθαν με αποτέλεσμα να μην συμβαδίζουν με τους Καθηγητές που συμμετείχαν, ως προς τη γνώση που τα Σεμινάρια τους παρέχουν, στοιχείο που πιθανώς να μην έχει θετικές επιπτώσεις στους μαθητές των σχολείων τους.

Την επόμενη εβδομάδα το ΕΚΦΕ Ημαθίας οργανώνει σεμινάριο για τη προσέγγιση της Βιολογίας στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και στη Γ΄ Λυκείου, με εισαγωγική εισήγηση «Η αναγκαιότητα του Εργαστηρίου Βιολογίας και ο εξοπλισμός του».

Α΄ Επιμορφωτικό Σεμινάριο για την Εργαστηριακή προσέγγιση της Φυσικής Β΄ Γυμνασίου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Α΄ Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Εργαστηριακή προσέγγιση της Φυσικής, που οργάνωσε το ΕΚΦΕ Ημαθίας για τους Καθηγητές ΠΕ04, οι οποίοι προσεγγίζουν το αντικείμενο της Φυσικής με τους μαθητές τους στη Β΄ τάξη των Γυμνασίων του νομού.
Οι εργασίες του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο Τρίτη 18, Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Ιανουαρίου για τους Καθηγητές των Γυμνασίων των περιοχών Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Νάουσας αντίστοιχα, στους χώρους του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Το κεντρικό θέμα του Σεμιναρίου αυτού ήταν: «Η Προσέγγιση του Φυσικού Μεγέθους στο Εργαστήριο Φυσικής» και το Σεμινάριο οργανώθηκε σε δυο μέρη:

Στο πρώτο μέρος ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ημαθίας, Κωνσταντίνος Α. Ζώκος, εισηγήθηκε το θέμα «Προσεγγίζοντας τα Φυσικά Μεγέθη του Χώρου-Μήκος, Εμβαδόν και Όγκος-στο Εργαστήριο Φυσικής». Σε αυτό υπήρξε λεπτομερής παρουσίαση Φύλλου Εργασίας για το Μαθητή, το οποίο κατασκευάστηκε στο ΕΚΦΕ Ημαθίας, με εφαρμογή όλων των σύγχρονων μεθόδων για τη Μάθηση και την χρήση της Επιστημονικής Μεθόδου.

Με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας ο Μαθητής προχωρά βήμα-βήμα στην παρατήρηση, στην διατύπωση των απόψεών του, στην αντιμετώπιση των προηγούμενων απόψεων του, στην ανάπτυξη Συλλογισμών, στην ανατροπή των λανθασμένων απόψεων που έχει και στο χτίσιμο των νέων Επιστημονικών (πλέον) Γνώσεων. Όλα αυτά συντελούνται στο Εργαστήριο Φυσικής, με την προσωπική εργασία του Μαθητή στο πλαίσιο Μικρών Ομάδας Εργασίας και τον συντονιστικό ρόλο του Καθηγητή.

Στο δεύτερο μέρος οι Καθηγητές χωρισμένοι σε Ομάδες Εργασίας, εργάστηκαν με την εφαρμογή Φύλλων Εργασίας, που κατασκευάστηκαν με τη λογική που προαναφέρθηκε και προσέγγισαν τα Φυσικά Μεγέθη «Μάζα» και «Ταχύτητα». Τα αντικείμενα αυτά αποτελούν υποχρεωτικά πειράματα για τη Φυσική της Β΄ τάξης του Γυμνασίου.

Το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση-αξιολόγηση.