Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Επιστημονική Ημερίδα στο ΕΚΦΕ Ημαθίας με θέμα: "Διδακτικές προσεγγίσεις εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες: Πειραματικά και μέσω Λογισμικών"

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011, μεσημέρι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ημερίδας για τις Φυσικές Επιστήμες, που οργανώθηκαν στα Εργαστήρια του ΕΚΦΕ, από την Σχολική Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών στο νομό Ημαθίας και το ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Το κεντρικό θέμα της ημερίδας ήταν: «Διδακτικές προσεγγίσεις εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες: Πειραματικά και μέσω Λογισμικών», αφορούσε καθηγητές Φυσικών Επιστημών των λυκείων (προαιρετικά και του γυμνασίου) του νομού Ημαθίας και εξελίχθηκε σε τρεις ημέρες. Την Τρίτη, για την περιοχή του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (περιοχή Αλεξάνδρειας), την Τετάρτη, για την περιοχή της Διεύθυνσης ΔΕ (περιοχή Βέροιας) και την Πέμπτη, για την περιοχή του 2ου Γραφείου ΔΕ (περιοχή Νάουσας).

Στο πλαίσιο της Ημερίδας αναπτύχθηκαν τέσσερεις εισηγήσεις-διδακτικές προτάσεις-για τις περιοχές των γνωστικών αντικειμένων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Η κ. Ισμήνη Ιωαννίδου, Φυσικός, Φυσικός, Σχολική Σύμβουλος των ΦΕ του νομού Ημαθίας, παρουσίασε τη διδακτική πρόταση: «Προσέγγιση του τρίτου νόμου του Newton με τη χρήση λογισμικού». Στο πλαίσιο της εισήγησης αναδείχθηκε ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της προσέγγισης περιοχών των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση λογισμικού. Επίσης παρουσιάστηκε με λεπτομέρειες ένα από τα λογισμικά που βοηθούν στη διδασκαλία του 3ου νόμου του Newton, καθώς και το Φύλλο Εργασίας, με τη χρήση του οποίου επιχειρείται η προσέγγιση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Ζώκος, Δάσκαλος Φυσικής, Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ημαθίας, παρουσίασε τη διδακτική πρόταση: «Προσέγγιση του Φυσικού Μεγέθους ‘Επιτάχυνση’ στο Εργαστήριο Φυσικής, με Ερευνητικές Δραστηριότητες». Η εισήγηση περιλάμβανε εργασία με σειρά πειραμάτων και σχετικού Φύλλου Εργασίας με τη βοήθεια του οποίου ο μαθητής του λυκείου μπορεί να επινοήσει το Φυσικό Μέγεθος «Επιτάχυνση», αναπτύσσοντας την Γνωστική του Ικανότητα και αναθεωρώντας τις προηγούμενες (συνήθως λανθασμένες) απόψεις για την έννοια.

Η κ. Ελισσάβετ Κορδονίδου, Χημικός, Υποδιευθύντρια του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας και η κ. Κατερίνα Ραφτοπούλου, Χημικός, Συνεργάτης του ΕΚΦΕ Ημαθίας, παρουσίασαν τη διδακτική πρόταση: «Πειράματα σε μικροκλίμακα». Η εισήγηση αποτελείτο από δυο μέρη: Στο πρώτο παρουσιάστηκε η λογική των πειραμάτων Χημείας σε μικροκλίμακα, σύμφωνα με την οποία πειράματα στο γνωστικό αυτό αντικείμενο μπορούν να γίνουν με ελάχιστες ποσότητες αντιδραστηρίων, χωρίς κινδύνους. Στο δεύτερο διεξήχθησαν μια σειρά από πειράματα οξειδοαναγωγής και σχετικής δραστηριότητας αλογόνων.

Η κ. Αλεξάνδρα Τριγγώνη, Βιολόγος, παρουσίασε τη διδακτική πρόταση: «Πειραματική προσέγγιση του Ευτροφισμού». Με την εισήγηση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν εικόνες του φαινομένου από τους ποταμούς Λουδία και της Τάφρου 66, αναπτύχθηκε η έννοια του ευτροφισμού και τα αίτια που τον προκαλούν. Παρουσιάστηκαν, ακόμη, μια σειρά από πειράματα για μετρήσεις αμμωνιακών, νιτρικών, νιτρωδών και φωσφορικών αλάτων με τα οποία γίνεται ο έλεγχος της προβληματικότητας των νερών των ποταμών, καθώς και μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο νομό Ημαθίας σχετικά με τον ευτροφισμό.

Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην Επιμορφωτική Ημερίδα έλαβαν φάκελο με όλες τις εισηγήσεις σε ηλεκτρονική μορφή, τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή, καθώς επίσης και βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η κίνηση του ΕΚΦΕ Ημαθίας, οι εισηγήσεις, τα φύλλα εργαστηρίου, φωτογραφίες, καθώς και videos από τις δραστηριότητες που οργανώνονται εμφανίζονται στο Ιστολόγιο του ΕΚΦΕ Ημαθίας: ekfeimathias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: