Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες της Ημαθίας

Την εβδομάδα που "τρέχει" ο Υπεύθυνος και οι Συνεργάτες του ΕΚΦΕ Ημαθίας, επισκέπτονται Σχολικές Μονάδες του νομού Ημαθίας στις περιοχές της Διεύθυνσης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Ημαθίας, του 1ου Γραφείου ΔΕ και του 2ου Γραφείου ΔΕ. Οι γεωγραφικές περιοχές είναι αυτές της Βέροιας, της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας, αντίστοιχα.

Σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι να γίνει δειγματοληπτικά στην αρχή καταγραφή αφενός των πραγματικών καταστάσεων των Εργαστηρίων Φυσικής των Σχολικών Μονάδων, αφετέρου δε τις απόψεις των Διευθύνσεων των Μονάδων, καθώς και των Καθηγητών που διδάσκουν σε αυτές Φυσικές Επιστήμες για τη λειτουργία των Εργαστηρίων στο πλαίσιο της μαθησιακής ωρίμανσης των Μαθητών.

Τα αποτελέσματα των επισκέψεων θα χρησιμοποιηθούν για να συνταχθεί σχετική έκθεση η οποία θα υποβληθεί αρμοδίως και φυσικά θα αναρτηθεί ταυτόχρονα και στο blog του ΕΚΦΕ Ημαθίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: