Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Πείραμα Επίδειξης Ηλεκτρικού Πεδίου (2)

Παρουσιάζεται άλλη μια πειραματική προσέγγιση για την αισθητοποίηση και επίδειξη του Ηλεκτρικού Πεδίου. Αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιούνται σπόροι σε λάδι, όπως στην προηγούμενη επίδειξη, αλλά θύσανος από τα όργανα που χρησιμοποιούνται στον Στατικό Ηλεκτρισμό.
Πάλι παρουσιάζονται η αρχική και η τελική εικόνα από πείραμα επίδειξης Ηλεκτρικού Πεδίου, καθώς και video στο οποίο εμφανίζεται όλη η διαδικασία. Παρουσιάζεται μόνο η επίδειξη ακτινωτού Η.Π. με το δακτύλιο να βρίσκεται σε αντίθετο δυναμικό από το αυτό του στελέχους του θυσάνου στο κέντρο. Η υψηλή διαφορά δυναμικού εξασφαλίζεται με μηχανή Wimshurst.

Αρχική Εικόνα:

Τελική Εικόνα:

Video:

Δεν υπάρχουν σχόλια: