Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2010 Ανακοίνωση που αφορά τους Διευθυντές των Σχολείων που συμμετέχουν.

Για τη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου σας στο διαγωνισμό EUSO 2010 παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τα παρακάτω:
  1. Να υπάρχουν έγγραφες συγκαταθέσεις των γονέων των μαθητών που θα συμμετάσχουν.
  2. Να υπάρχει έγκριση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου.
  3. Να αποσταλεί έγγραφο - με αριθμό πρωτοκόλλου - προς τη Δ/νση ή το Γραφείο Δ.Ε. όπου ανήκει το σχολείο, με κοινοποίηση στο ΕΚΦΕ, με τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, των υπευθύνων καθηγητών, καθώς και του/της συνοδού καθηγητή/-τριας.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: