Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α΄ ΤΑΞΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων (Αρ. Εργ. Οδηγού 1)
2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων(Αρ. Εργ. Οδηγού 2)
3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)
4. Η μεταφορά ουσιών στα φυτά (Αρ. Εργ. Οδηγού 5)
5. Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα (Αρ. Εργ. Οδηγού 10)

Β΄ ΤΑΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ
1. Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου (Αρ. Εργ. Οδηγού 1)
2. Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)
3. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)
4. Νόμος του Hooke (Αρ. Εργ Οδηγού 7)5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη (Αρ. Εργ. Οδηγού 9)

ΧΗΜΕΙΑ
1. Εξέταση της δυνατότητας διάλυσης ορισμένων υλικών στο νερό (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)
2. Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας (Αρ. Εργ. Οδηγού 3)
3. Διαχωρισμός μειγμάτων (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)
4. Παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου - Ανίχνευση οξυγόνου (Αρ. Εργ. Οδηγού 8)

Γ΄ ΤΑΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ
1. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (Αρ. Εργ. Οδηγού 1)
2. Νόμος του ΟΗΜ (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)
3. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά ή παράλληλη σύνδεση αντιστατών (Αρ. Εργ. Οδηγού 4 ή 5)
4. Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (Αρ. Εργ. Οδηγού 7)
5. Συγκλίνοντες φακοί (Αρ. Εργ. Οδηγού 13)

ΧΗΜΕΙΑ
1. Πρώτη και Δεύτερη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 1.4 Ο δείκτης κόκκινο λάχανο και Πείραμα 2.3 Ο δείκτης που περιέχεται στο κόκκινο λάχανο στη βασική περιοχή
2. Πρώτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 1.7. Η αντίδραση των οξέων με το μάρμαρο
3. Έκτη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 6.1. Σύγκριση της δραστικότητας σιδήρου – χαλκού
4. Όγδοη εργαστηριακή άσκηση: Πείραμα 8.1. Ανίχνευση ιόντων χλωρίου, βρομίου και ιωδίου με τη βοήθεια διαλύματος νιτρικού αργύρου.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1. Παρατήρηση πρωτοζώων (Αρ. Εργ. Οδηγού 2)
2. Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών (Αρ. Εργ. Οδηγού 4)
3. Παρατήρηση χρωμοσωμάτων (Αρ. Εργ. Οδηγού 9)
4. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (Αρ. Εργ. Οδηγού 10)
5. Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών (αρ. εργ. Οδηγού 11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: