Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄ ΤΑΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ
1. Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης ( 1)
2. Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)
3. Τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο (7)
4. Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος (9)
ΧΗΜΕΙΑ
1. Εύρεση pH διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχάμετρου και του αισθητήρα pH του Multilog (όπου υπάρχει) (5)
2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων (6)
3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης – αραίωση διαλυμάτων (7)
Β΄ ΤΑΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ (Γεν.Παιδείας)
1. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος DC με πηγή, ωμικό καταναλωτή (2)
2. Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)
3. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς (5)
ΦΥΣΙΚΗ (Κατ/νσης)
1. Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων (1)
2. Γνωριμία με τον παλμογράφο - Πειρ. 1: Επίδειξη φαινομένου επαγωγής (6.1) φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο
ΧΗΜΕΙΑ (Γεν.Παιδείας)
1. Οξείδωση της αιθανόλης (1,β)
2. Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων (3)
3. Παρασκευή σάπωνα (6)
ΧΗΜΕΙΑ (Κατ/νσης)
1. Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης (1)
2. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν (2)
3. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (5)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γεν.Παιδείας)
1. Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (2)
2. Μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών (4)
3. Μετουσίωση των πρωτεϊνών (7) και δραση των ενζύμων(11)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Επιλογής)
1. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος (4)
2. Μικρ/πική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος τομής ωοθήκης και όρχεως (8)
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΦΥΣΙΚΗ (Γεν.Παιδείας)
1. Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων (1)
ΦΥΣΙΚΗ (Κατ/νσης)
1. Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει )
2. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο (4)
ΧΗΜΕΙΑ (Κατ/νσης)
1. Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων (1)
2. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του Multilog ή την κλασική μέθοδο (2)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γεν.Παιδείας)
1. Μικρ/πική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα (1)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κατ/νσης)
1. Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου (3). (Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος).
2. Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) (1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: