Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

Τάξη Α'

ΦΥΣΙΚΗ
1. Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης.
2. Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης.
3. Τριβή ολίσθησης.

ΧΗΜΕΙΑ
1. Εύρεση PH διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχάμετρου.
2. Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων.
3. Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης - αραίωση διαλυμάτων.

Τάξεις Β', Γ' ημερήσιου και εσπερινού και Δ' εσπερινού

ΦΥΣΙΚΗ (Β' ημερήσιου και Β' εσπερινού)
1. Πειράματα στατικού Ηλεκτρισμού.
2. Νόμος του Ohm.
3. Ηλεκτρικά κυκλώματα. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά και παράλληλα.

ΧΗΜΕΙΑ (Β' ημερήσιου και Γ' εσπερινού)
1. Σύνθεση οργανικών μορίων με τη χρήση μοντέλων.
2. Καύσιμα και καύσεις.
3. Μέτρηση περιεκτικότητας αλκοόλης σε οινοπνευματώδη ποτά και παραλαβή της με απόσταξη.

ΦΥΣΙΚΗ (Γ' εσπερινού)
1. Απλή αρμονική ταλάντωση.
2. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς.
3. Φαινόμενα επαγωγής.

Για τα τμήματα που οδηγούν μόνο σε ΤΕΙ (ΟΜΑΔΑ Ι)

ΦΥΣΙΚΗ 2ου κύκλου (Γ' ημερήσιου και Δ' εσπερινού)
1. Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης (η διάταξη του πειράματος της σελίδας 41 του βιβλίου).
2. Μετασχηματιστές.
3. Ανάκλαση, διάθλαση, ανάλυση του φωτός.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ επιλογής (Γ' ημερήσιου και Δ' εσπερινού)
1. Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή μόνιμο παρασκεύασμα (άσκηση 1, σελίδα 17).
2. Απεικόνιση τροφικών σχέσεων (άσκηση 4, σελίδα 33).
3. Σύγκριση του PH της βροχής με το PH προϊόντων καθημερινής χρήσης (φαινόμενο όξινης βροχής) (άσκηση 7, σελίδα 45).

Για τα τμήματα που οδηγούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΟΜΑΔΑ ΙΙ)

ΦΥΣΙΚΗ (Γ' ημερήσιου και Δ' εσπερινού)
1. Απλή αρμονική ταλάντωση (με τη χρήση Multilog όπου είναι δυνατόν).
2. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς.
3. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γ' ημερήσιου και Δ' εσπερινού)
1. Κυτταρογενετική: Ανάλυση καρυότυπου, σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος (άσκηση 3).
2. Απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα) (άσκηση 1, σελίδα 15).
3. Εργαστηριακή παρασκευή γιαουρτιού (άσκηση 4, σελίδα 33).

Δεν υπάρχουν σχόλια: